Модифициране на анимациите чрез панела за анимации.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Отворил съм една от диаграмите, който създадохме в модула за диаграми.
Сега нека да я пораздвижим, за да стане по-интересна.
Ще хвана моята диаграма и ще е кликна върху анимация.
След което ще кликна, примерно да се появи "float in".
Или хайде "fly in".
Тя се появява изцяло, тоест аз бих искал да се появяват елементи един по един.
Ето така ще се появят.
Има опция по серия или по категории.
Може да се появяват на групи или едно по едно.
Нека да ги оставим така по катедогии, защото иначе ще ни трябват доста кликове, за да покажем всички.
След което ако натисна "F5", за да прегледа моята анимация.
Виждаме, че стрелките неестествено стоят статично, те трябва също да се появяват.
С кликване се появяват отделните елементи.
Натискам "escape", за да се върна.
Нека добавим една анимация тук.
Ще кликнем на "wipe" и тук може да добавим отляво-надясно и ще добавим един "wipe".
Само че от горе надолу.
Когато натисна "F5" мога да показвам отделните категории като за всяка една категория кликвам върху клавиатурата.
И вече, когато искам да се появят допълнителните стрелки, кликвам появява се, кликвам появява се.
Станаха доста анимации от 1 до 8 и тези анимации може да ги контролираме от "animation pine".
"animation pine" или панела с анимациите е много важна част, когато правим анимации, особено когато правим по-сериозни, по-завързани анимации.
Това което ще видим, ще кликна на тази стрелка, за да се разшири, тук имаме една група, тоест това е нашата диаграма от шест анимации.
След което имаме седма анимация, тази стрелка и осем анимация, другата стрелка.
Тук може да ги пренареждаме.
Ако искам тази стрелка да се появи преди тази, просто мога да хвана и да я дръпна преди другата.
По този начин тази стана седма, тази осма.
И ако пуснем презентацията, кликвам бързо да се появят.
Сега ще се появи първо дясната стрелка и после лявата.
Така може да пренареждаме нашите презентации, естествено възможностите на панела с анимации са доста сериозни, ние ще ги разгледаме допълнителна - една по една.
За сега може да видим, че са абсолютно всички анимации и може да добавим малко анимации на нашата втора графика.
Нека да я хванем и да кажем, че ще се появи от ляво на дясно.
Ще се появява по категория.
Само че по категория ще стане много бавно.
Да видим по серии.
По серии ще стане добре.
Реално три кликвания ще ни трябват.
Едно да се появи фона, едно да се появи едната графика и другото втората графика.
След което може да добавим, да се появи този текст.
Хайде всъщност да сменим, първата да не е "wipe", aми да е в "fly in".
След което за тези линии ще добавим "wipe" - отляво надясно.
И за тази ще добавим "wipe".
Отново отляво-надясно.
Виждаме че всъщност това са три анимации, но първата анимация е хубаво да я сложим по серия.
Реално се загуби нашата анимация, която е допълнителна, нека да види, защо това се случи.
Просто съм избрал неподходяща анимация, затова тези анимации, от тук може да ги изтрием.
Кликване с десния бутон на мишката на "remove".
След което кликвам върху тази анимация и ще добавя по-простата "puls".
Сега вече пулсира, кликвам на следващата и отново ѝ добавям "puls" и тя пулсира.
Нека да видим "shift-F5", какво се получава.
Едната линия, другата линия, втората, третата, след което едната пулсира и тази пулсира.
Аз бих искал да направя така, че когато се появява моята първа линия, нека да натисна назад.
Със стрелка назад може да връщаме.
Когато се появи тази линия искам следващото действие да е пулсирането, а не да ми се появи другата.
Затова ще натисна "escape" и ще ги разменя.
Това е пулсирането, жълтото за подчертаване.
След първата линия аз ще хвана тази и ще ги размести, така че да отиде след нея.
По този начин имаме появяване пулсиране, появяване пулсиране.
Нека видим сега, как се получава, "shift + F5".
Появява се, след което пулсира, появява се пулсира.
Натискам "escape" и по този начин успяхме да направим няколко анимации и да ги пренаредим в панела с анимациите.
Eстествено имаме много опции в този панел, които ще разглеждаме в следващите уроци.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво НЕ служи Animation Pane?
Да създаване на диаграми
Контрол на голям брой анимации
Пренареждането на анимациите
Контрол на последователността
 
Кое от изброените НЕ е вариант за поява в последователността на елементите?
По графика
Едни по един
По серия
По категория
По група