Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
4. Проектни оси (Alignments)