Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
3. Теренни повърхнини (Surface)

Моделиране на повърхнина чрез структурни линии (Breaklines) - част 2

Моделиране на повърхнина чрез структурни линии (Breaklines) - част 2
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС