Работа и корекции с редактор на напречни профили

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако искаме обекта коридор да използва данните от надвишението и типовия напречен профил да се завърта спрямо указана от нас точка е нужно:
Да използваме който и да е обект от раздела за пътни платна (Lanes)
Да използваме задължително LaneSuperelevationAOR за пътните платна в типовия напречен профил
Да използваме пътни платна с разделителна ивица