Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
3. Теренни повърхнини (Surface)

Надписване на хоризонтали на повърхнина чрез етикетни стилове

Надписване на хоризонтали на повърхнина чрез етикетни стилове
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС