Създаване на антетка- елементи проектна ос, разстояния между точките, километраж

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да извлечем данни за разстоянията между точките в антетката на надлъжния профил, можем да използваме:
Данните от проектната ос в план
Данните от нивелетата
Използваме поле (ред) в антетката с тип - данни за профил (Profile Data), и използвайки нарастващи разстояния (Inkremental Distances) за етикет

Въпроси и отговори