Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
5. Надлъжни профили и нивелети (Profiles)

Създаване на антетка- елементи проектна ос, разстояния между точките, километраж

Създаване на антетка- елементи проектна ос, разстояния между точките, километраж
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС