Създаване на нивелета

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какъв тип трябва да е вертикалната крива за дадена нивелета, ако я построяваме между две предварително дефинирани тангенти ?
Плаваща (Floating)
Свободна (Free)
Фиксирана (Fixed)

Въпроси и отговори