Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
5. Надлъжни профили и нивелети (Profiles)

Създаване на антетка- извличане на информация за проектните коти

Създаване на антетка- извличане на информация за проектните коти
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори