Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
5. Надлъжни профили и нивелети (Profiles)

Създаване на антетка- извличане на информация за теренните коти

Създаване на антетка- извличане на информация за теренните коти
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС