Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
4. Проектни оси (Alignments)

Изчисляване, изчертаване и редакция на надвишения и уширения

Изчисляване, изчертаване и редакция на надвишения и уширения
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС