Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
6. Типови напречни профили и коридори
Редакция на обект коридор-  прилагане на пътни уширения (Target Mapping)
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС