Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
2. Точкови обекти (Cogo Points)

Извеждане на точкови обекти във външен файл и в таблица в средата на Civil 3D

Извеждане на точкови обекти във външен файл и в таблица в средата на Civil 3D
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС