Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
4. Проектни оси (Alignments)

Взаимовръзки и ограничения между отделните елементи на проектна ос

Взаимовръзки и ограничения между отделните елементи на проектна ос
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори