Взаимовръзки и ограничения между отделните елементи на проектна ос

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво означава ако даден елемент от проектната ос е с ограничения от двата края (constrained on both sides) ?
Геометрията на този елемент е ограничена така, че да се запази условието за тангентност с двата му съседни елемента
Геометрията на този елемент не е зависима от неговите съседни
Геометрията на този елемент е зависима само от единият му съседен елемент , но то така, че да се запази условието за тангентност

Въпроси и отговори