Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
2. Точкови обекти (Cogo Points)

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори