Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
7. Напречни профили. Общи количества и количества по материали