Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
6. Типови напречни профили и коридори

Създаване на завършена проектна повърхнина и повърхнина преди пътна конструкция

Създаване на завършена проектна повърхнина и повърхнина преди пътна конструкция
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС