Създаване на обект коридор

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Обекта коридор е комплексен обект, който осъществява връзката и взаимодействието между:
Tеренна повърхнина, проектна ос в план, нивелета и типов напречен профил
Типов напречен профил и нивелета
Проектна ос и типов напречен профил

Въпроси и отговори