Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
9. Създаване на потребителски типови профили чрез Subassembly Composer (Бонус Модул)