Допълнения към урока
Учебна програма Инфраструктурни проекти с AutoCAD Civil 3D
2. Точкови обекти (Cogo Points)

Създаване на стил на етикет за точков обект– избор и позициониране на елементи

Създаване на стил на етикет за точков обект– избор и позициониране на елементи
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС