Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула II
5. Динамични блокове. Полезни техники от практиката.

Свързани команди

wipeout - създава обект wipeout, който закрива всичко под него (зависи от реда на draworder)

wipeoutframe - директна команда за промяна на рамката на wipeout: 1-включено; 0-изключено; 2-вижда се, но не се плотира

regenall - пускаме го, за да регенерира чертежа, ако изглежда, че wipeout нелогично не покрива всички обекти.