Задаване на ограничения. Колинеарност и съвпадение на точки

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какъв е редът на избор на обектите при задаване на ограничения?
Първо избираме източника, спрямо който искаме да се ограничи вторирия обект
Първо избираме обектите, после избираме източника, спрямо който да се ограничат.

Въпроси и отговори

  • Как да дефинирам пресечна точка?

    инж. Милена Дамянова:

    Имам динамичен блок в който имам 4 променливи размера - 3 успоредни прави и 4-та, перпендикулярна на тези три (ос на симетрия). Имам 5-та права, която свързва краищата на първите 2 и продължава до пресичането си с 3-та права. Въпросът ми е има ли някакъв начин да дефинирам точката на пресичане, от която след това тръгва нова линия? Експериментирах доста дълго с различни параметри и ограничения, но не можах да се справя сама. Прилагам и чертежа за онагледяване на въпроса ми.