Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула II
2. Правила и особености при избора на слоеве и свойства на блоковете

Важни правила от урока:

 

  • Обектът блок, независимо от колко елемента е съставен, принадлежи към един единствен слой.
  • Обектите, които съставят един блок принадлежат от своя страна на един или повече слоеве и тези слоеве може да са различни от слоя, в който е вкаран блока.
  • В слой "0" не се чертае.
  • Ако съставните части на един блок са в стандартен слой (създаден от потребител), те приемат свойствата на този слой, независимо в кой слой е вкаран самия блок.
  • Ако съставните части на един блок са в слой "0", те приемат свойствата не на слой "0", а на слоя, в който е вкаран блока.
  • Ако съставните части на един блок са в слой "0" и загасим или замразим слой "0", блокът ще продължава да се вижда.
  • При избрано свойство "ByLayer", AutoCAD взима цвета строго от настройките на слоя, независимо какъв цвят изберем за блока. (важи за цвят и всички свойства, които имат опцията ByLayer)
  • При избрано свойство "ByBlock", AutoCAD взима цвета от настройките на слоя, но ако на конкретен обект за дадем различен цвят, то този цвят ще е меродавен.  (важи за цвят и всички свойства, които имат опцията ByBlock)

 

 

Дискусия към урока