Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула II
5. Динамични блокове. Полезни техники от практиката.

Многократно използване на отделни обекти чрез действието array

Многократно използване на отделни обекти чрез действието array
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС