Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула II
9. (Бонус Модул) Параметрично чертане чрез геометрични ограничения