Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула II
5. Динамични блокове. Полезни техники от практиката.
Създаване на множество базови точки. Добавяне на параметър към съществуващо действие
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС