Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула II
3. Управление на атрибути за блокове

Контролиране на видимостта и диалоговите прозорци при атрибути

Контролиране на видимостта и диалоговите прозорци при атрибути
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

 

Команди:

 

ATTDIA :

1 - включва диалогов прозорец при вкарване на блок;

0 - изключва диалогов прозорец

 

ATTDISP

ON- показва всички атрибути, независимо от настройките в блока

OFF- срива всички атрибути, независимо от настройките в блока

NORMAL - показва/скрива атрибутите в зависимост от настройките в блока

 

ATTDIA - 1- включва диалогов прозорец при вкарване на блок;0-изключва диалогов прозорец
ATTDISLP ON- показва всички атрибути, независимо от настройките в блока
OFF- срива всички атрибути, независимо от настройките в блока
NORMAL - показва/скрива атрибутите в зависимост от настройките в блока

 

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори