Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула II
5. Динамични блокове. Полезни техники от практиката.
Автоматично подравняване на блокове чрез alignment параметър
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС