Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула II
5. Динамични блокове. Полезни техники от практиката.

Автоматично подравняване на блокове чрез alignment параметър

Автоматично подравняване на блокове чрез alignment параметър
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС