Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула II
10. (Бонус Модул) Параметрично чертане чрез оразмерителни ограничения
Динамичен блок с оразмерителни ограничения и действие "block properties"
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС