Класически метод за мащаби

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Бележки към урока

 

Units не задава мерните единици на чертежа!

Units не променя мерните единици на чертежа и не премащабира чертежа (например от метри в инчове)!

Units само информира AutoCAD в какви мерни единици сте избрали Вие да чертаете! Настойките в units се използват, за да се вкарват блокове и за да се закачат XREF подложки. Полето, което се попълва в units е с име "insertion scale" - премащабиране при вкарване на обекти.

Ако получавате чертежи от хора, които са забравили или не знаят как да настроят units, може да се окаже, че чертежът е в сантиметри, а в units да пише футове. Това не значи, че чертежът е във футове, а че просто units не е настроен коректно.

Ако човек има един чертеж в инчове и иска да го смени в сантиметри, то една често срещана грешка е да се опита да смени мащаба на чертежа чрез командата units. Промяна в units, няма да премащабира чертежа! Това може да стане чрез командата scale.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако за един чертеж знаем, че е в метри и отсечка 50 чертожни единици е равна на 50 метра, а като пуснем units програмата показва инчове, в какви мерни единици е чертежа?
50 метра е вярното, в units е грешно настроено и трябва да се промени на метри
50 инча е вярното, защото units е меродавно
никой въобще не ги гледа тия настройки
 
Когато начертаем една отсечка от 30 чертожни единици, в какви мерни единици е тя?
30 сантиметра
30 метра
30 инча
на 30 от мерните единици, които ние сме приели при започването на чертежа
 
В лейаутите(layout) на какво е равна една чертожна единица?
1 чертожна единициа = 1 милиметър
1 чертожна единициа е равна на каквото ние изберем
1 чертожна единициа е равна на това, което пише в units
1 чертожна единица е равна на това, което сме избрали за чертежа
 
Нашият чертеж е в сантиметри, искаме да направим голямо заглавие с базова височина 4.0 и да разпечатваме в мащаб 1:50. Каква височина трябва да сложим?
височина 20
височина 10
височина 12
височина 15
 
Ако имаме чертеж в метри, мащаб 1:500 и базова височина 2.4, каква трябва да е височината на текста?
височина 1,2
височина 12
височина 120