КУРС "Инфраструктурни Проекти с AutoCAD Civil 3D"

Научете тънкостите на най-мощния софтуер за проектиране на инфраструктурни проекти!

Вземи този курс
 

Здравейте,

моето име е инж. Иван Цукев и съм управител на Аула.бг и създател на най-популярния блог за AutoCAD в България - "CAD Тайни".
 
След като създадохме нашите AutoCAD курсове за "чистия" AutoCAD, непрекъснато получавахме запитвания за един от най-популярните и използвани софтуери - AutoCAD Civil 3D.
 
Над 1,000 човека преминаха курсповете по Аутокад, като основно разчитахме на реклама от уста на уста.
 
Но наистина нещо липсваше...
 
И това беше AutoCAD Civil 3D.

Какво е AutoCAD Civil 3D?

Civil 3D е AutoCAD базиран продукт и се използва основно в инфраструктурата, като например от специалистите по геодезия и макршайдерство, геология, хидрогеология, ВиК, жп и пътно строителство.

На практика при проекти, при които различни инженери работят с геодезически данни, обеми, вертикално планиране, надлъжни и напречни профили – това е първият софтуер, за който човек се сеща.

Разбира се възможностите на самия софтуер може да се разширяват и чрез добавки (add-ons) за различните специалности.

Докато Revit е BIM са сгради, то Civil 3D е BIM за инфраструктура.

Но това дали е BIM или не, малко хора ги интересува.

Това, което ни интересува е ... с какво ни помага Civil 3D в ежедневната работа?

И Civil 3D ни помага, благодарение на най-голямото си предимство, а именно че работи с двупосочна асоциативност и умни обекти.

Какво означава асоциативност на обектите?

Колко пъти ви се е налагало да направите промяна в ситуацията и след това да трябва да промените надлъжния профил? Това става автоматично в Civil 3D.

И колко пъти ви се е налагало да промените обект в надлъжния профил – например дълбочина на шахта или наклон на тръба и след това да трябва да редактирате ръчно надписите в ситуацията. Това също става автоматично в Civil 3D.

Това е асоциативността в Civil 3D - промяна на един обект или негова характеристика на едно място води до промяна във всички погледи - планове, разрези и надписи.

И тук мога съвсем спокойно да спра с изброяването на предимствата…

защото само заради тези две операция си заслужава да се работи със Civil 3D. Ръчното синхронизиране между ситуации и профили не само че често води до неприятни и непрофесионални технически грешки, а и отнема ненужно много време.

Но с тези две базови операции тепърва започваме да изброяваме множеството предимства на Civil 3D.

Ако все още правите ръчно надлъжни и напречни профили в AutoCAD, то Civil 3D ще е дар от Бога за вас, защото там профилите отново стават автоматично.

Питали са ме как в чист AutoCAD се изчисляват обеми на изкопи/насипи, площи на големи повърхнини и разлики в обемите между различни геодезически заснемания (например за актуване на различни етапи на изкопни работи). Отговорът винаги е бил – бързо и лесно става в Civil 3D.

А какво за импортиране на геодезически точки, създавне на повърхности, трасета, коридори, откоси, тръбопроводи, жп и всичко това автоматично надписано с умни етикети? Отново изборът пада върху Civil 3D.

Естествено, AutoCAD Civil 3D не може да проектира вместо нас и не може да замени опитен инженер, но дава на инженера възможност да се занимава точно с инженерните решения, а не с чертожна хамалогия.

Основните преимущества на AutoCAD Civil 3D идват и от това, че работи с умни обекти.

Какво представлява работата с динамични умни обекти?

В AutoCAD чертаем с геометрични обекти. Чертаем линийка и я наричаме тръба. Чертаем правоъгълниче и го наричаме шахта. (смешно, но това е истината…)

В Civil 3D работим с умни обекти. Например, имаме обект шахта, който си идва с характеристиките за шахта и обект тръба, който си идва с характеристиките за тръба. Това дава възможност и за допълнителни изчисления и анализи, както и експортиране на данни към външни изчислителни програми.

Освен това, ако за тръбата сложим етикет за наклон в ситуацията и променим примерно в профила характеристиките на тръбата, то етикета автоматично ще покаже новия наклон.

В AutoCAD като мръднем правоъгълничето – линийките остават там където са. Ако свържем тръбите в Civil към обекта шахта – то при промяна на шахтата се променят и тръбите, защото Civil знае, че това са умни обекти и каква е връзката между тях.

Това е доста опростен пример, но показва фундаменталната разлика между AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.

В AutoCAD работим с линийки, в AutoCAD Civil 3D работим с умни обекти.

Разбира се тези принципи важат за абсолютно всички обекти, не само за тръби.

Защо до сега нямаше курс в Aula
по Civil 3D?

Въпреки множеството запитвания и дори желаещи да се запишат предварително, до сега нямаше курс в Aula.

Причината е, че искахме да направим курса с високо качество и това ни отне повече време от очакваното.

Над две години подготвяхме курса си по Civil 3D - разговори с експерти, подготовка на програмата, упражения и записи на видео уроците.

Решихме да създадем обучението чак когато срещнах инж. Илия Маринов, който професионално работи с AutoCAD Civil 3D.

Той работи ежедневно с AutoCAD Civil 3D и опитът му е над 10 години. Всъщност се оказа, че дори сме работили заедно по проект за строителство на 4 депа за твърди битови отпадъци по програмата ИСПА преди около 12 години.
 
Комбинацията от многогодишен ежедневен опит със Civil 3D и горещото желание на Илия да направи "перфектното" обучение по Civil са рядко срещани.
 
Тогава стана очевидно, че Илия Маринов ще може да направи отличен курс по AutoCAD Civil 3D.
 

Добрата новина е... че успях да убедя Илия Маринов да направи ексклузивен курс по Civil 3D за Аула.

Но още по-добрата новина е, че заедно седнахме и планирахме курса по Civil 3D. Избрахме структурата на курса и проектите, които ще правят курсистите и програмата за курса.
 
Илия е ангажиран в професията си и това забави обучението, но не мога да не споделя, че крайният резултат е впечатляващ.
 
В основата на курса заложихме решенията на основните проблеми от практиката.
 
Така получихме един курс от практици за практици.

Големият недостатък на Civil 3D ...

В Аула сме наистина доволни от осъществяването на курса, защото решаваме един основен недостатък при започване на работаCivil 3D.

Предизвикателството на софтуера е, че не можеш просто да го отвориш и да започнеш да работиш с него.

При други софтуери това може и да стане, при Civil 3D не става.

Ако се опитваш да научиш Civil 3D самостоятелно ще ти отнеме ... години, за да може да ползваш базовите функционалности.

От друга страна външният вид на всички обекти не е настроен спрямо нашата практика и трябва да си направим наши настройки и стилове, ако не искаме чертежите да изглеждат безкрайно нестандартно за България.

Софтуерът трябва да се разучи, защото колкото и да е мощен, не е толкова интуитивен, колкото повечето хора бихме искали.

Ако не работите със Civil 3D, има голям шанс да сте го отваряли, да видите, че нищо не става без да знаете "как работи Civil 3D" и да сте го затворили.
 
Ако пък вече работите със Civil 3D, най-вероятно не използвате 80% от отличните му възможности за автоматизация и по-бърза работа.
 
Така че структурирахме курса в две насоки:
от една страна хората, които не са отваряли Civil 3D да получат един "летящ старт" и да започнат да го използват, 
 
от друга страна вече работещите да запълнят някои "дупки" в познанията си, да вдигнат нивото на автоматизация и да започнат да работят по-ефективно със софтуера.

Кои са основните умения, които ще придобиете в този курс

Целта ни е курсът по Civil 3D е да ви запознае със софтуера и да ви даде готова и тествана система, която ще ви помогне да:
 
 • Да работите ефективно с точкови обекти и да получавате автоматизирано условен знак от тях, още при въвеждането на данните;
 • Да създавате свои теренни повърхнини, да генерирате хоризонтали и надписи за тях, да пресмятате обеми между повърхнини;
 • Ще усвоите различните начини и инструменти за проектиране на ос, да изчислявате и изчертавате пътни надвишения и уширения, да контролирате надписи и означения посредством стилове на етикети;
 • Да построявате надлъжен профил на терена, въз основа на който да проектирате нивелета, както и да създавате свои собствени антетки с елементи и характеристики отговарящи на нуждите ви;
 • Да конструирате свои типови напречни профили и по какъв начин можете да превърнете проектна ос, нивелетата, теренната повърхнина и типовия профил в едно цялостно проектно решение;
 • Да изчислявате количества по различните материали заложени в типовия профил и да онагледявате чрез напречни профили обемите, като функция на площ и дължина;
 • Ще се запознаете със специализирани инструменти за вертикална планировка, които ще направят работата ви в пъти по-ефективна и надеждна.
 • Да научите всички стъпки от започването на празен файл, без настройки до разпечатването на чертежи съгласно българската практика:
 • Ще можете да изчислявате количества по различните материали заложени в типовия профил и да онагледявате чрез напречни профили обемите, като функция на площ и дължина.
 • Ще се научите как да построявате диаграма с разпределението на земните маси (Брукнеров полигон)
 • И не на последно място... да се чувствате, като в свои води с Civil 3D. 

След месеци работа, сме щастливи да обявим, че вградихме отговорите на тези проблеми в програмата на курса и може да придобиете тези умения в онлайн курса на Аула.

Начин на провеждане на обучението

Не смятаме да променяме това, което работи. Курсовете, които проведохме до сега бяха онлайн и както може да се види от мненията, тази форма на обучение е много по-удобна от класическите курсове. Получихме дори много писма, в които ни писаха, че едва ли някога ще посетят курсове от "стария тип".

Регистрацията за курса е отворена сега, но може да бъде спряна всеки момент. Преподавателите в АУЛА са практици, които си изкарват хляба докато работят и времето им е ангажирано с това. Изисква се доста добра организация и планиране, за да може преподавателят да отдели време за обучението и да е на разположение за отговаряне на въпросите от курсистите, както е организирано за това издание на курса.

Ще можем да приемем само ограничен брой хора, защото преподавателят иска да отделя достатъчно време на въпросите и отговорите, така че обучението да е максимално полезно за всеки. Към момента, в който пишем това във форума на АУЛА има над 4,000 допълнителни въпроси и отговори. Оказа се доста полезно хората да задават въпроси, но още по-удобно е да гледаш отговорите на чужди въпроси, които някой друг се е сетил да задaде вместо теб. Това обаче е доста време ангажиращо, дори да се приеме, че са необходими само 5мин за отговор на един въпрос.

Курсът се провежда като модерно онлайн обучение. Ще получите парола за онлайн платформата за обучение aula.bg. Ако вече сте ползвали aula.bg и имате парола, новият курс ще се появи на началната ви страница. Ще има осем модула, които ще се учат по един модул на седмица, съответно продължителността е 8 седмици или два месеца. Всеки модул съдържа множество видео уроци, като в зависимост от урока под видеото може да има DWG, PDF или друг файл за сваляне. Издава се и удостоверение за завършен курс. Под всяко видео ще има секция за въпроси и отговори, чрез които ще разширяваме темата. Там може да се задават въпроси и да се гледат отговори на въпроси, които другите са се сетили да зададат.

Онлайн обучението е категорично най-ефективният метод за обучение по софтуер в днешно време и сме го избрали поради множеството предимства като:

 • Не сте фиксирани във времето. Може да изкарате курса в работно време, извънработно време, вечер, уикенда - когато ви е удобно.
 • Не сте фиксирани като местоположение. Това е голямо предимство за по-заетите хора, както и тези извън големите градове, в които има курсове, защото избягват всичките допълнителни разходи по нощувки и пътуване.
 • Възможност за многократно "връщане" и повтаряне на видео уроците. Ако сте посещавали курс по каквото и да е било, няма начин да не ви се е случвало преподавателят да каже нещо бързо, вие да го изпуснете и след това да загубите нишката със следващото, което се преподава. Тук липсва този проблем.
 • Може да повтаряте уроците, когато срещнете реален проблем в практиката. Например: точно като взимате даден модула  може това да не ви е на дневен ред, но следващият път като правите проект (дори след 2-3 месеца) и искате да направите показаното в курса, можете да си прегледате видео уроците на тази тема, за да си ги припомните набързо.
 • Получавате отговори от лектора. Парадоксално е, че някои хора се притесняват, че при онлайн обучение имат по-малък контакт с лектора и не могат да задават въпроси. Реално е точно обратното. Онлайн формата е много по-удобна точно за въпроси и отговори. За разлика от класическите курсове, тук може да задавате въпроси по всяко време - по време на гледане на уроците, след изглеждането им, по време на повторение след например два месеца или при срещане на проблем в практиката. Такова ниво на комуникация е на практика невъзможно при остарелите курсове в зала.
 • Работите в група, но сами определяте вашето темпо. Вие сами определяте дали да минете през уроците по-бързо, ако материята в даден урок ви е позната или пък да повторите урок, за да затвърдите знанията си. Дори и най-добрият преподавател на света е принуден да прави компромисно "средно темпо" при класическите курсове. То се оказва от една страна прекалено бавно за по-бързите и загубват интерес, от друга страна прекалено бързо за по-бавните, които загубват нишката още в началото. Изследвания са доказали, че това е критичен проблем в образованието, който при онлайн обучението просто липсва, защото вие сами определяте темпото, но все пак сте в група, с която можете да комуникирате и обменяте опит.
 • Не просто видео уроци, а система за обучение с упражнения и Аула МиниПроекти®. Ние в Аула сме разработили иновативна структура на курсовете, която включва не само добре систематизирани видео уроци, но и практически упражнения, тестове и МиниПроекти, които увеличават ефекта от обучението и удвояват количеството запомнен материал.

За този курс не е необходимо да имате последната версия на софтуера. Основните принципите работят на всички версии. Естествено в по-новите версии има повече инструменти и там където има разлики във версиите ще обясняваме това. 

Програма на курса

Курсът включва над 80 теми, разделени в 8 модула, които се взимат за 8 седмици.

Ето списък на темите.

2
СЕДМИЦА

Точкови обекти (Cogo Points)

Кога е записването и защо местата са ограничени?

Получихме доста въпроси как ще става подбора за курса. Нещата са съвсем прости. Има определена бройка и регистрацията ще бъде по реда на записванията.

Запазвамe си правото да "затворим регистрацията" преди този срок, ако се достигне до максималната бройка за курса. 

Самият курс ще започне веднага след като системата ни отчете Вашето плащане. Тогава се получава достъп към самото обучение. Уроците могат да се гледат 6 месеца. Повтаряме това, понеже продължителността му е дълга. На някой може да му се наложи да направи кратка пауза или да излезне в отпуска по време на курса. Обучението е направено така, че да може да се спре за кратко и след това може да започне от там където е спряно. Това е и едно от основните предимства на онлайн обучението.

Както сме описали по-горе, стремим се да отговаряме на всички въпроси и да помагаме на всички в курса, но това изисква доста време. Поради това сме ограничили бройката на участниците. Втората причина е ограничения хардуерен ресурс, за да могат всички да гледат видео уроците гладко и без накъсвания.

Често задавани въпроси 

Има въпроси, които получаваме доста често и поради тази причина бихме искали да ги адресираме.

Въпрос: Коя версия на Civil 3D да използвам ?
Отговор: Курсът е проведен на версия 2015. Препоръчваме да използвате тази версия, за да няма разминаване между това, което виждате на вашите екрани, и уроците.
Използването на по-ниска версия за отваряне на работните файлове би довело до загуба на голяма част от съдържанието на файла. Ако не разполагате с Civil 3D 2015, ви препоръчваме да работите поне с версия 2013.
Курсът е проведен на версия 2015. Препоръчваме да използвате тази версия, за да няма разминаване между това, което виждате на вашите екрани, и уроците.
Използването на по-ниска версия за отваряне на работните файлове би довело до загуба на голяма част от съдържанието на файла. Ако не разполагате с Civil 3D 2015, ви препоръчваме да работите поне с версия 2013.
Въпрос: Курсът изглежда чудесно, но съм много зает в момента. Колко време ще ми отнема?
Отговор: Човек винаги е зает. Ако чакаме да се освободим, за да имаме време да инвестираме в нашите умения, то това едва ли някога ще се случи. Но! Имаме добра новина. АУЛА е платформа за обучения специално проектирана за заети и работещи хора (почти всички преминали курсовете са такива). За това правим обучението онлайн - може да се гледат уроците когато имате свободно време и от където пожелаете - вкъщи, работата, на път. Отделно ако нещо изникне даваме 6 месеца за гледане на уроците. Дори при темпо от по 2-3 часа седмично, ще можете комфортно да научите всичко от курса.
Въпрос: Аз не съм в София, има ли начин да взема курса?
Отговор: Курсът се провежда онлайн, тоест това което трябва, за да се включиш е компютър с Интернет достъп. Точно хора, които не са в София изключително много им допаднаха предишните курсове, понеже си спестяват разходите по път и престой в друг град, които биха имали при класически курс.
Въпрос: Подходящ ли е курса за начинаещи? 
Отговор: Курсът започва от самото начало и не изисква предишен опит с Civil 3D. След това постепенно навлизаме в тънкости и трикове. Това би било летящ старт за всеки, който иска да научи Civil 3D, но и добър преговор и научаване на някои тънкости за тези, които вече работят с Civil 3D, но са самоуки. Напредналите ще могат да запълнят и някои "дупки" в своите знания, които им пречат да работят ефективно, както и да добавят няколко нови трика към работата си.
Въпрос: Издава ли се сертификат за курса?
Отговор: Да, за обучението по Civil 3D се издава както Аула удостоверение, така и МОН.
Въпрос: Ще мога ли да гледам уроците след като свърши курса?
Отговор: Курсът е два месеца, след което има допълнителни 4 месеца време за допълнителни преглеждания на уроците колкото пъти е необходимо, както и задаване на въпроси. Това не се предлага от никой друг курс, където обикновено имаш един шанс да видиш урока. В "стария" тип обучения няма възможност да накараш преподавателя да ти изнесе урока 2-3 пъти, докато го разбереш, камо ли 4 месеца по-късно да зададеш въпрос. Практиката до сега показва, че 6 месеца са абсолютно достатъчни, но въпреки това ще има и варианти за удължаване на този срок.
Въпрос: Аз отивам в отпуска/командировка, но искам да се запиша. Ще има ли проблем с достъпа?
Отговор: Точно с тази цел, вместо да правим само два месеца достъп до курса, той е направен 2 + 4 месеца (тоест цели 6 месеца). Нямате задължителни дати или часове на влизане. Може да се запишете сега и да влизате, когато ви е удобно в рамките на тези 6 месеца.

Ето Kакво Ще Научите в Civil 3D Курса

 • Да работите ефективно с точкови обекти и да получавате автоматизирано условен знак от тях, още при въвеждането на данните;
 • Да създавате свои теренни повърхнини, да генерирате хоризонтали и надписи за тях, да пресмятате обеми между повърхнини;
 • Ще усвоите различните начини и инструменти за проектиране на ос, да изчислявате и изчертавате пътни надвишения и уширения, да контролирате надписи и означения посредством стилове на етикети;
 • Да построявате надлъжен профил на терена, въз основа на който да проектирате нивелета, както и да създавате свои собствени антетки с елементи и характеристики отговарящи на нуждите ви;
 • Да конструирате свои типови напречни профили и по какъв начин можете да превърнете проектна ос, нивелетата, теренната повърхнина и типовия профил в едно цялостно проектно решение;
 • Да изчислявате количества по различните материали заложени в типовия профил и да онагледявате чрез напречни профили обемите, като функция на площ и дължина;
 • Ще се запознаете със специализирани инструменти за вертикална планировка, които ще направят работата ви в пъти по-ефективна и надеждна.
 • Да научите всички стъпки от започването на празен файл, без настройки до разпечатването на чертежи съгласно българската практика:
 • Ще можете да изчислявате количества по различните материали заложени в типовия профил и да онагледявате чрез напречни профили обемите, като функция на площ и дължина.
 • Ще се научите как да построявате диаграма с разпределението на земните маси (Брукнеров полигон)
 • И не на последно място... да се чувствате, като в свои води с Civil 3D. 

Удостоверение за завършен курс

За всяко едно обучение от учебен център "Аула" може да се заяви издаването на Аула удостоверение за преминат курс. За целта е необходимо да се премине кратък тест.

“Аула” е лицензиран учебен център от Министерството на образованието и науката. В допълнение към основното Аула удостоверение, за повечето курсове е възможно да се заяви удостоверение по част от професия Оператор на компютър или Компютърен график.

За МОН удостоверенията процедурата е регулирана, а обучението и изпитите са в предварително обявени срокове. Повече информация има тук.

След успешно завършване в МОН режим към двете удостоверения се издава и Europass приложение към тях.

 

Документите са разпознаваеми в България и валидни в Европейския съюз.

Може да се свалят директно от профила Ви в "Аула" в PDF формат.

Бонус 1: Сертификат за завършен курс на английски език

В допълнение към основното Аула удостоверение издаваме и копие на английски език.

Удостоверението може да се свали директно от Аула в PDF формат.

Бонус 2: Работни файлове за сваляне

Получавате всички работни файлове към уроците напълно безплатно!

Така ще можете да се упражнявате още докато гледате урока. Получавате ценни практически знания и умения неусетно!

С помощта на работните файлове ще успеете да се "докоснете" до показаното в курса в дълбочина.

100% Гаранция за връщане на парите

Ние от учебен център АУЛА имаме за цел да предоставим на всеки учащ се реални умения.

Знаем, че има много курсове, които предлагат ниско качествено обучение от съмнителни преподаватели без практически опит.

За това ние правим нещо, което никой друг учебен център в България не прави. Ще върнем парите за курса на всеки, който прецени, че курсът не е оправдал очакванията му в рамките на 30 дена след заплащане на таксата.

Ние искаме нещата да са съвсем прости: ако не научите нещата от по-горния списък, а и още много допълнителни, то ние ще ви върнем таксата за курса.

Каква е инвестицията за курса?

Колко ще ви струва ако не успеете да ползвате автоматизациите и модерният софтуер, който конкуренцията ви вече използва?

Най-вероятно би ви струвало доста скъпо, но не можехме да определим цената на курса по стойността, която дава, защото трябваше да е с няколко допълнителни нули над това, което е.

Обемът на преподаваните материали е равностоен на две нива, които както е известно са от порядъка 400 лв. за ниво или обща стойност на курса над 800 лв.

Но само сега можете да вземете курса при много по-изгодни условия.

Вместо такси от порядъка на 800 лв., което е напълно оправдано за такъв обемен курс от 9 седмици, ние в момента предлагаме записване за курса за две вноски по 150 лв. (общо 300 лв.) или една вноска от 249 лв.

Тези цени са валидни само в момента и подлежат на промяна за бъдещите издания на курса.

Има 4 удобни начина за плащане:

 • Чрез дебитна или кредитна карта (веднага получавате парола);
 • В най-близкия банков клон или чрез интернет банкиране;
 • На една от над 2,000 каси на ИзиПей;
 • Чрез системата ePay;

След регистрация чрез синята форма по-долу ще можете да изберете метод на плащане и ще получите инструкции за плащане.

Записване за курса AutoCAD Civil 3D:

Ето още веднъж основните параметри за курса:

 • 8 седмици подробен онлайн курс „AutoCAD Civil 3D”;
 • 4 допълнителни месеца за преговор на уроците и задаване на въпроси (общо 6 месеца);
 • Получавате достъп до първите уроци веднага след като системата ни отчете Вашето плащане;
 • Получава се удостоверение за завършено обучение;
 • Бонус 1: Сертификат на английски език и EuroPass приложение;
 • Бонус 2: 150 работни файла за сваляне и за упражнение по време на обучението;
 • 100% Гаранция за връщане на парите само с уведомление по имейл;

Важно! Регистрацията за курса е отворена в момента, но си запазваме правото да я спрем скоро.

За да се регистрирате, изберете една от трите опции по-долу.

Единичен
курс
 
 • 1 обучение
 • 6 месеца
  достъп
 • 1 включено
  удостоверение
🎓ПРОДЪЛЖАВАМ ДА УЧА
Аула
Абонамент
1 година
 • 45+ основни курса в Аула
 • 12 месеца
  достъп
 • 2 включени удостоверения
 • всички нови основни курсове
🎓ПРОДЪЛЖАВАМ ДА УЧА
Аула
PRO Абонамент
1 година
 • 45 основни + 15 PRO курса в Аула
 • 12 месеца
  достъп
 • 2 включени удостоверения
 • всички нови курсове
🎓ПРОДЪЛЖАВАМ ДА УЧА

В случай, че не виждате трите опции или синята форма след избор на опция, моля опитайте с друга програма за отваряне на Интернет страници като Google Chrome или се регистрирайте по телефона на 02/987-81-76.
С натискане на бутона "Регистрирай ме за курса" Вие се съгласявате с общите условия на Аула.

Център за обучения АУЛА

Център за професионално обучение "АУЛА" е лицензиран център за обучение с лиценз No2013121049, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Фирмени обучения

За екипи над 5 човека предлагаме специализирани обучения за повишаване на компютърните умения на целия екип. За информация, свържете се с нас на тел:
+359 884 90 60 67

Експертът

Казвам се Илия Маринов и като инженер, който практикува повече от 15 години професията си, винаги съм търсил тази пресечна точка между науката и практиката, която да ми позволи да бъда както ефективен в работата си, така и обоснован в теоретично отношение. Идеята на курса по Civil 3D е да покажа програмата от практическа гледна точка, по начин по който няма се изгубим в лабиринта от огромните и възможности.

Контакти

В случай на въпроси или проблеми с регистрацията, моля свържете се с нас на:

 • тел. 02/987-81-76 (в работни дни от 9-18ч)
 • email maria@aula.bg
 • чрез форма за контакт
 • адрес: гр. София 1000, ул. Граф Игнатиев 7, вх.Б, ет.2, за Учебен Център "АУЛА".
 • skype:Aula.bg

100% Гаранция за връщане на парите

Всички курсове предлагани от aula.bg идват със 100% гаранция за връщане на парите.

Нашата мисия е да открием преподаватели - практици, които да предоставят само курсове, които водят до реални умения и резултати.

За това даваме за всеки един курс 100% гаранция за връщане на парите в рамките на 30 дни.

Ако по каквато и да е било причина решите, че курсът не оправдава вашите очаквания, просто ни напишете един имейл и ще ви върнем парите до последната стотинка без да задаваме въпроси.

За нас от aula.bg това е нещо, което всеки курс трябва да предлага, защото в крайна сметка ако на вас не ви свърши работа, не трябва да плащате нищо.

Независимо от дългогодишният си опит смятам всеки урок за полезен за мен, рядко има урок в които да не науча нещо ново. Моите знания се подреждат и често си казвам, защо не съм открил това и аз!
Иван И.

Много ,много благодаря за курса :))). Всеки урок от твоя сайт е безценен за мен. Най-добрите курсове! Гледам и се уча със страшен кеф! 

Любомир Ж.

Цената, която съм заплатил за всички Ваши курсове, по които се обучавам в Аула, е несравнимо по-малка от това, което получавам.

Цанко Д.
');


© 2020 Учебен център "Аула". Всички права запазени.
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Ableton Live, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc., Ableton и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.