За какво се използват статичните променливи (Static Variables) и променливите обекти (Object Variables)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
С оператор Set присвояваме:
Референция на обект
Само текст
Само числа
 
Статичната променлива се декларира с оператор:
Static
Public
Dim
 
Статичната променлива се декларира:
САМО на процедурно ниво
САМО на модулно ниво
 
Присвояваме стойности на променлива-обект с оператор:
Set
With

Въпроси и отговори

 • Кои променливи могат да са Object Variables

  Cvetelina Raykova:

  Здравейте, Кои променливи могат да се дефинират като Object Variables? Как да определя кои могат и кои не могат?

  Димитринка Вълкова:

  Променливите се декларират, за да се определи данните, които ще съхраняват. Променливите съхраняват определен тип данни. Например: last_row As Long. Object Variables са променливи, които декларират обекти, а обекти са: Range, Worksheet и т.н. Например, в модул 4, урок 4 на курса в проекта е записана процедура Sub Fill_Sheet - Module Step2. Променливата sht, декларирана като обект Worksheet, се използва в блок-оператор For each sht in ActiveWorkbook.Worksheets По този начин променливата sht проверява всеки лист (обект Worksheet) в колекцията Worksheets на активния файл - ActiveWorkbook. В същата процедура е декларирана още една променлива-обект rng As Range. Този път блок-оператор For Each rng In Range(Cells(i, j), Cells(last_row, j)).Cells проверява всяка клетка (обект rng) в колекцията Cells. Моля пишете, ако имате още въпроси.

  Cvetelina Raykova:

  Благодаря за отговора. Ще изгледам пак урока и ще ми се изясни.

 • Каква е разликата?

  Валентина Слабакова:

  Каква е разликата между променливата да се дефинира като String, като as Long или като Integar? Също така да бъде дефиниранa като Public или Dim? - Само в обхвата и продължителността?

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте Валентина, отговор на въпросите ще намерите в следващите уроци на модул 5, където подробно са обяснени типовете данни (String, Long, Integer), както и обхвата на променливите (Public - променливата е достъпна, т.е. може да се използва във всички модули и процедури, Dim (на модулно ниво) - достъпна е за процедурите от модула, Dim (на процедурно ниво) - само за процедурата, в която е декларирана). Прегледайте уроците и ми пишете.

  Димитринка Вълкова:

  Извинявайте, грешката е моя, имам пред вид Модул 4

  Валентина Слабакова:

  Благодаря за отговора.

 • Може ли Object Variable 

  Gergana Miteva:

  Въпрос, защо в кодът на процедурата "ObjectVariable_TestNew" след Application идва директно Worksheets, а не Workbook? И още нещо: 1.така посочено Application към кое приложение реферира? 2. ако съм отворила едновременно и powerpoint?

  Димитринка Вълкова:

  Референцията се отнася за активния файл (обект Workbook) - това е активният файл. Дори да сте отворили Word или PowerPoint, променливата-обект rng се дефинира за обект Worksheets("Sheets1).Range("A1")