Инструменти за тестване: Прозорец за наблюдение на променливите (Watch Window) - част 2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Инструментът Quick Watch показва:
текущата стойност на избраната променлива
текущият режим на наблюдение за избраната променлива
 
Когато завърши изпълнението на процедурата, стойностите на наблюдаваните променливи се запазват в Watch Window
Не вярно
Вярно
 
Инструментът Quick Watch се отваря с команда:
Debug --> Quick Watch
View --> Quick Watch
Insert --> Quick Watch
 
Режимът на наблюдение Break When Value Is True автоматично спира изпълнението на процедурата, когато:
в полето Expression е зададен логически израз за наблюдаваната променлива
в полето Expression стойността на наблюдаваната променлива е число (Integer)
в полето Expression стойността на наблюдаваната променлива е текст (String)
нито едно от изброените

Въпроси и отговори

 • Защо m_days не се променя?

  Деница Григорова:

  Опитвам се да направя упражнението, което е зададено в края на урока. Зададох израз за спиране на процедурата когато деня от месеца е по-голям или равен на 20-то число. Ето изображението: но когато процедурата спре на 20-то число и въведа ръчно в Immediate window m_days=8, и след това продължа с изпълнението на процедурата, VBA си смята m_days като следваща стойност, в случая 3, а не 8 както аз съм задала.

  Деница Григорова:

  Уточнение: в горните принт-скрийнове съм заложила m_days=17, а не 8.

  Димитринка Вълкова:

  Деница, има значение кога задавате Вашата стойност за променливата. За да промените "ръчно", т.е. ot Immediate Window стойността на m-days, това трябва да стане веднага след като се присвои новата стойност за тази променлива. Какво трябва да направите? След като спре процедурата, когато last_day >= 20 (условието във Watch Window), продължете изпълнението с F8. Веднага след като се изпълни m_days=m (присвоена е новата стойност на m-days, но преди да се запише в таблицата), въведете Вашата стойност от Immediate Window. Пишете, ако нещо не е ясно.