Директиви на компилатора. Условна компилация.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква друга цел може да има условната компилация ?
С цел дебъгване.
Скриване изпълнимия код на програмата заради авторски права.
 
Кои са предварително дефинираните директиви константи във VBA?
Win16, Win32, Win64, VBA6 и VBA7
Няма такива. Директивите-константи се дефинират само от програмиста, ако е нужно.
 
Може ли името на директива-константа да съвпада с името на обикновена константа ?
Да
Не
 
Каква е целта на условната компилация на програма на VBA ?
Да се изпълнява в зависимост от различни външни условия при различните потребители, като напр. версия на Windows и MS Office и др.
Да се оптимизира и ускори нейното изпълнение.
 
Как се дефинира директива-константа ?
Чрез #Const
Чрез $Const
Чрез @Const
Като всяка друга константа.
 
Как се проверява стойността на директива константа ?
С опертор #If
С опертор $If
С опертор If