Потребителски интерфейс във VBA: Функция InputBox и метод InputBox

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Функция InputBox и метод InputBox връщат единична стойност
Вярно
Не вярно
 
Текстът в заглавния ред на диалоговия прозорец е "Microsoft Excel". Защо?
Не е включен аргумент Title
Не е включен аргумент Default
Този текст не може да се променя
 
Application.InputBox, аргумент Type = 9. Какво означава тази стойност?
Стойността, която въвеждаме може да е число или диапазон 
Стойността, която въвеждаме е само за масив
Числото е извън обхвата на допустимите стойности
 
Стойността, която въвеждаме в InputBox се проверява, ако използваме:
Application.InputBox и аргумент Type
Application.InputBox
InputBox