Оператори на VBA

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Изберете верния резултат за израза -36 Mod -5
(- 1)
(+1)
 
За какво използваме операторите на VBA ?
съставяме формули - аритметични или логически изрази
наблюдаваме променливи във Watch Window
 
За да получим цялото число от делението, използваме оператор:
[ \ ]
[ / ]
 
Каква е стойността на аритметичния израз:10 + 6 / 2 - 6 * 2
1
4
14