Обхват (Scope) и продължителност на обхвата (Lifetime) на променливата

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Променливата може да се използва от всички модули, записани в проекта на VBA, когато се декларира с оператор :
Public
Dim
 
Продължителността на обхвата (Lifetime) за локалната променлива е:
докато се изпълнява процедурата
докато е отворен екселския файл (проекта на VBA)
 
Променливата се използва САМО в процедурата, в която е създадена.
Твърдението НЕ е вярно
Твърдението е вярно