Блок-оператори за взимане на решение: If ... Then

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Оператор Else се включва в блок-оператор If, за да се изпълнят инструкциите, когато условният израз има стойност:
False
True
 
If IsEmpty(start_date) Then Exit Sub не се изпълнява, а преди нея излиза съобщение за грешка: "Type mismatch". Как трябва да се редактира инструкцията, за да се изпълни?
If start_date = 0 Then Exit Sub
If start_date = "" Then Exit Sub
If start_date "" Then Exit Sub
 
Нови условни изрази в блок-оператор If се добавят с оператор
ElseIf
ElseIf, който задължително завършва с End If
Не може да се добавят нови условни изрази