Как да създаваме променливи (Variables) ?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Променливата се декларира с оператор :
Dim
For
While
 
Променливата се създава САМО след  процедурата и след като се присвои стойност
Твърдението НЕ е вярно
Твърдението е вярно

Въпроси и отговори

 • Димитринка Вълкова:

  Здравейте Валентина, Нека най-напред да уточня дали съм разбрала правилно логиката на програмата. Програмата трябва да изтрие съдържанието на даден диапазон (обект Range). За тази цел с променливата last_row определяте последния ред. След това за всяка клетка (rng) изтривате съдържанието. Според мен е излишно да се избира клетката (Select), а след това да се изтрива. Достатъчно е обектът да се дефинира правилно и след това да се зададе команда (method). Блок-операторът With ... End With също не е необходимо да се повтаря.

  Ето моето предложение:

  Sub Delete_Content_New()

  Dim sht As Worksheet Dim rng As Range Dim last_row As Long Dim i, j

  For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets sht.Activate

  i = 2 j = 4

  last_row = Range("A1048576").End(xlUp).Row

  For Each rng In Range(Cells(i, j), Cells(last_row, j)).Cells rng.ClearContents rng.Offset(0, 2).ClearContents

  Next rng

  End Sub

  Надявам се, да свърши работа. Ако имате още въпроси, пишете ми.

  Валентина Слабакова:

  Здравейте и благодаря за отговора, имам два въпроса, защо обявяваме втори път sht тук: For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets SHT.Activate И защо използваме два пъти Clear Content тук: For Each rng In Range(Cells(i, j), Cells(last_row, j)).Cells rng.CLEARCONTENTS rng.Offset(0, 2).ClearContents? Благодаря предварително!

  Димитринка Вълкова:

  При копиране инструкциите се разместват, а аз не съм обърнала внимание. Ето каква е последователността:

  Sub Delete_Content_New()

  Dim sht As Worksheet

  Dim rng As Range

  Dim last_row As Long

  Dim i, j

  For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets

  sht.Activate '==> всеки лист от колекцията Worksheets трябва да се активира

  i = 2

  j = 4

  last_row = Range("A1048576").End(xlUp).Row

  For Each rng In Range(Cells(i, j), Cells(last_row, j)).Cells

  rng.ClearContents

  rng.Offset(0, 2).ClearContents '==> изтрива съдържанието за още една клетка !!!

  Next rng

  End Sub

  Надявам се сега вече да е по-ясно! Но ако имате въпроси пишете!

  Валентина Слабакова:

  Здравейте и благодаря, имам още един въпрос, защо отново използваме командата CELLS с главни букви? For Each rng In Range(Cells(i, j), Cells(last_row, j)).CELLS Благодаря предварително!

  Валентина Слабакова:

  Имам още един въпрос, как мога да направя макро да тествам vlookup от друг файл с ежедневно променящо се име?

  Димитринка Вълкова:

  Обект Range дефинира диапазон, а диапазонът се дефинира с 2 две клетки. Например: Range("A1:B10"). Във VBA може да дефинирате диапазон като се включи и обект CELLS, например: Range(Cells(1,1), Cells(10,2). Във макроса Range(Cells(i,j), Cells(last_row,j)). След точката CELLS определя колекцията (Collection), която се съдържа в дефинирания вече обект Range, защото обект Range има и други колекции ROWS, COLUMNS и т.н. Прегледайте още веднъж урок 7 от модул 3.

  Захари   Даскалов:

  Прав е Цукев, че от Въпроси и отговори също се научава, даже повече.

  Деница Григорова:

  Благодаря за интересния урок! А защо намираме последната клетка с Range("A1048576").End(xlUp).Row вместо с: Range("a1").End(xlDown).Select last_row = ActiveCell.Row

  Валентина :

  Здравей Деница Григорова, няма значение с коя от двете команди ще търсим последния ред, според мен. Поздрави

 • Може ли да задам команда, с която да изтривам съдържанието в скритите листи? Създал съм макрос, с който в зависимост от стойност в клетка в лист1, скривам други пет листа и показвам шести.  

  Валентин Иванов Венков:

  Може ли да задам команда, с която да изтривам съдържанието в скритите листи? Създал съм макрос, с който в зависимост от стойност в клетка в лист1, скривам други пет листа и показвам шести.

  Kocho:

  Може, разбира се. Просто трябва да се покажат скритите листове, да се изтрие каквото трябва да се изтрие и пак да се скрият

  Валентин Иванов Венков:

  Това го знам, но търсих друг вариант.

  Димитринка Вълкова:

  Данните от скритите листове могат да се изтрият и без да се показват (Unhide) като използвате характеристиката (property) Visible=False на обекта Worksheet. В примера използвам променлива wks за обекта Worksheet: If wks.Visible = False Then wks.Cells.ClearContents. За wks.Visible може да се изберат и константите: wks.Visible = xlSheetHidden wks.Visible = xlSheetVeryHidden wks.Visible = xlSheetVisible

  Ако имате още въпроси, пишете.

  Валентин Иванов Венков:

  Благодаря! Получи се.

 • Как да използваме библиотеките

  Gergana Miteva:

  Здравейте г-жо Вълкова. Какъв е смисълът на различните библиотеки (ексел, VbA) във връзка със създаването на код? И може ли в тази библиотека по обратен път да търся, да речем по характеристика, за да разбера кой е обекът, към който тя е приложима? Ще споделя елементарна задача, опитах се да форматирам през VBA една клетка да се визуализира като дата. Дадох ActiveCell. , после с контрол и шпация излезе падащото меню и избрах Format, отново шпация, падащо меню, избрах Date, но при проиграване на кода ми даде, че този обект не поддържа тази х-ка или метод. Как ефективно бих могла да използвам в тоззи случай библиотеката?

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте, Гергана. Библиотеките (Libraries) имат много полезна информация за синтаксиса на елементите във VBA. Още един полезен инструмент е F1 за допълнителна помощна информация, в модул 3 показвам как се използват. Когато се получава грешка в синтаксиса, най-лесният начин е да се запише макрос. Генерираният код с Macro Recorder винаги е точен, помага да се види коректния синтаксис. Във Вашия случай препоръчвам да запишете макрос, с който избирате желания формат. Ако имате още въпроси, пишете.

 • Защо въвеждане някои променливи с "as", а други само с името им?

  Gergana Miteva:

  Здравейте госпожо Вълкова, защо не въведохме променливите total comis & total sales със "as" като някакъв тип данни? Кога стигаме до пълното дефиниране на променливите като тип данни и кога спираме само до въвеждане на името им?

  Димитринка Вълкова:

  Когато променливата се декларира с оператор Dim без да се посочи какъв тип данни съхранява (с оператор As), по подразбиране компилаторът приема тип Variant, т.е. може да съхранява текст и числа. Това ще стане чсно в следващия урок, но както разбирам от въпросите Вие веше сте го изгледали.