Как да използваме UDF в други Excel файлове?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Модул на проекта (файл с разширение *.xlsm) може да се запише като отделен файл
Вярно
Не вярно
 
С команда File --> Export File избраният модул с всички процедури в него се записва като отделен файл с разширение :
*.bas
*.xla
*.xlb