Видове графични обекти (ActiveX Controls)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
 Графичният обект Label се използва за графични обекти, които нямат характеристика (property) Caption ?
Вярно;
Не вярно;
 
Кои характеристики (properties) НЕ са специфични за TextBox:
Caption, Max, ColumnHeads;
AutoSize, Font, Top;
MaxLenght, Visible, WordWrap;
 
Графичен обект Label. Текстът се показва на един ред с характеристиките:
AutoSize=True, WordWrap=False;
AutoSize=Wrue, WordWrap=True;
 
Потребителската форма (User Form) и всички графични обекти (ActiveX Controls) имат характеристика (property):
Name;
Caption;
AutoSize;
 
Графичен обект TextBox. Текстът се показва на няколко реда с характеристиките:
MultiLine=True, WordWrap=True;
AutoSize=True, WordWrap=True;
ColumnWidths=True, Autosize=True;
 
Кои характеристики (properties) определят позицията на графичния обект (ActiveX Controls) във формата (User Form)?
Left, Top;
Height, Width;
 
Графичен обект TextBox. Характеристиката Width зависи от:
Брой символи, шрифт и размер на шрифта;
Само от броя на символите;
Нито едно от изброените;

Въпроси и отговори

 • Защо е така? -  въпрос от теста свързан с характеристиката Width

  инж. Милена Дамянова:

  В единия от въпросите в теста като верен отговор е посочено, че характеристиката Width на обекта TextBox зависи от брой символи, шрифт и размер на шрифта. Това би било вярно в случай, че на AutoSize е зададено да бъде True. Ако е False характеристиката Width не зависи от нищо - ширината на полето се задава и тя не се променя независимо от това дали се променят броя на символите в него, шрифта или размера на шрифта.

  Димитринка Вълкова:

  Характеристиката Width за обект Text box се задава, за да покаже въведения текст. Затова зависи от брой символи, шрифт и размер на шрифта, когато характеристиката Autosize=False. Но когато характеристиката Autosize=True, тогава Text box автоматично променя размера и показва въведеният текст. В този случай Text box запазва размера, зададен с Width. Това трябва да се има пред вид, когато се създават User Forms, защото по този начин се избягва припокриване на графичните обекти и ето защо има значение какви характеристики се задават за Text box. Надявам се, че успях да отговоря на въпроса.

  инж. Милена Дамянова:

  Да, сега вече разбрах. Направих още няколко проби, променяйки дължината на текста и AutoSize на True и False, както и размера на самото текстово поле. Благодаря за отговора, а също така и за прекрасния начин по който поднасяте уроците от курса.

 • А може ли?

  Надежда Попниколова:

  Здравейте, може ли обект TextBox да бъде с определена ширина, но същевременно да се разгъва/свива вертикално спрямо текста, който се записва в него (като не се знае колко може да е дълъг този текст)?

  Димитринка Вълкова:

  Да, с характеристиката (property) на TextBox: Така TextBox ще се разгъва" надолу според редовете. 1. Multiline = True. Когато има повече редове, може да добавите 2. TextBox.ScrollBar = True. 3. TextBox.WordWarp = True.

  За нов ред използвайте клавишната комбинация CTRL+Enter. За да не се увеличава хоризонтално,

  1. TextBox.AutoSize = False.

  Надежда Попниколова:

  Здравейте, г-жо Вълкова, опитах с посочените от Вас настройки, но TextBox си остава с едни и същи размери, и се вижда само първия ред. Може ли да се виждат и трите реда? Както се разтегля хоризонтално при AutoSize = True.

  Димитринка Вълкова:

  За съжаление няма настройка за вертикална посока. Според мен е по-добре да изберете оптимални размери - височина и ширина, за да се показва целия текст. Другият вариант е с програмен код да променяте размерите, когато текстът е по-дълъг. Аз бих избрала първия вариант.

  Надежда Попниколова:

  Благодаря Ви за отговора!