Функции UDF: Незадължителни аргументи. Тестване.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Функциите UDF не могат да се тестват директно с клавиш F8 (по инструкции)
Вярно
Не вярно
 
Функцията IsMissing = True, когато незадължителният аргумент има тип:
Variant
Double
String
 
Оператор Optional пред името на аргумента декларира:
Незадължителен аргумент
Задължителен аргумент
 
Функцията IsMissing е функция на VBA, която проверява дали е включен незадължителен аргумент.
Вярно
Не вярно