Работа с други приложения на MS Office. Експортиране на данни от Excel в Word.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако се работи с един обект от тип приложение на MS Office само в рамките на една процедура, какво е желателно да се направи в края и?
Да се унищожи обектът като му се присвои стойност Nothing.
Да се изтрие обектът с метода Delete
Нищо не трябва да се прави
 
Как се осъществява достъпът от програма на VBA в Excel към таблица в документ на MS Word ?
Чрез характеристиката Tables на обект от тип Word.Document
Чрез характеристиката Table на обект от тип Word.Document
Чрез методите и характеристиките на обект от тип Word.Cell
 
Как може стартирано чрез обект приложение на MS Office да не се показва на екрана ?
Като на характеристиката му Visible се присвои стойност False.
Като се изпълни метода Invisible на обекта.
Като се изпълни метода за минимизиране на съответния прозорец на приложението.
Няма начин само със средствата на VBA да стане това.
 
Какъв друг метод има за създаване на обект от тип приложение Word (освен CreateObject)?
С метода New Word.Application
С функцията Shell ( )
Няма друг такъв метод във VBA.