Изпълнение на процедури - как да проверим условие, оператор If

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да проверим дадено условие във VBA, използваме блок-оператор....
If
With
Sub
 
Може ли да променим стойността на характеристиката HasFormula?
Не, само можем да я четем, защото е от типа Read Only (само за четене)
Да, HasFormula.Value = 3 + 3

Въпроси и отговори

 • С коя характеристика може да се провери?

  Viacornewadd:

  В колона, в която всички стойности са получени като суми (т.е имаме формула), как може да се разпише условие, така че крайната сума да не се повтаря при всяко изпълнение на макроса?

  Димитринка Вълкова:

  Предполагам, че внимателно сте изгледали видеото на урок 8 от модул 2. В урока ще намерите отговора на Вашия въпрос

  Viacornewadd:

  Selection.End(xlDown).Select Range("B1048576").End(xlUp).Select ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18 ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select

  With ActiveCell.Range("A1:M1")
  
  .Offset(0, 0) = "=SUM(R5C:R[-1]C)"
  
   End With
  
  Selection.End(xlDown).Select
  Range("B1048576").End(xlUp).Select
  
  ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
  

  Това разписах, но сумата продължава да се повтаря.

  Димитринка Вълкова:

  На картинката виждам само част от процедурата. Може да изпратите файла на моя мейл dutoto@gmail.com, за да тествам и да видя какво не е наред

  Viacornewadd:

  Благодаря!