Допълнения към урока
Учебна програма VBA за Excel
5. Инструменти за тестване. Оператори и блок-оператори на VBA.
Създаване на обобщаваща таблица с едномерен динамичен масив, тип User Data Type
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС