Потребителски интерфейс във VBA: Функция MsgBox

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какви константи са избрани, ако във функцията MsgBox аргумент Buttons = 547
vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton3
vbAbortRetryIgnore + vbQuestion + vbDefaultButton3
Числото е извън обхвата на допустимите стойности
 
В колко категории са групирани константите за аргумент Buttons на функцията MsgBox?
5
3
8
 
С функцията MsgBox въвеждаме данни
Не вярно
Вярно