Графични обекти (ActiveX Controls). Команди за подравняване

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Командата, с която се подравняват графичните обекти е:
Format;
Edit;
Tools;
 
Командата, която задава еднакъв рамер за маркираните графични обекти е:
Format --> Make Same Size;
Format --> Arrange Buttons;
Format --> Align;
 
Маркирани са няколко няколко графични обекта. Те ще се подравнят спрямо обекта с "бели" маркери ?
Вярно;
Не вярно;