Обект Workbook и колекцията (Collection) Workbooks - най-често използваните команди (methods)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Една команда (method) НЕ може да има аргументи.
Твърдението НЕ е вярно
Твърдението е вярно
 
За да променим името и/или формата на файла, използваме команда
SaveAs
SaveChages
Save
 
Инструкцията what_nu = Workbooks.Count преброява:
Всички отворени екселски файлове
Всички екселски файлове в текущата папка
Всички екселски файлове в папката MyDocuments