В предишния модул.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква грешка е допусната в инструкциите:For m=1 To 20               For k=1 To 10                            If k=3 Then Exit For                Next m If m=5 Then Exit For Next k
Блок-оператор For с променлива-брояч [k] трябва да завърши преди блок-оператор For с променлива-брояч [m]
Няма грешка
Блок-оператор For с променлива-брояч [k] трябва да се изпълни 10 пъти и след това да изпълни Exit For
Блок-оператор For с променлива-брояч [m] трябва да се изпълни 20 пъти и след това да изпълни Exit For
 
Кои от изброените са инструменти за тестване в редактора на VBA?
Quick Watch, Immediate Window
Immediate Window, Quick Test
Watch Expression, Watch Window