Импортиране на данни чрез обект ADO

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво може да се използва ADO във VBA ?
За достъп до всякакъв вид бази данни, вкл. текстови
За достъп само до текстови файлове
За създаване на контроли от тип ActiveX
 
За да работим с ADO в програма на VBA какво трябва да направим ?
Трябва да укажем в менюто Tools/References, че използваме Microsoft ActiveX Data Objects Library.
Нищо. ADO е достъпен по подразбиране във VBA
 
Какво означава съкращението ADO ?
ActiveX Data Objects
Automatic Database Ordering
Asynchronous Data Objects
 
Какви видове кодирания на данни поддържа ADO?
ADO поддържа всички стандартизирани кодирания, някои нестандартни, както и към него могат да бъдат добавени и дефинирани от потребителя кодирания.
Само ASCII, ANSI, UTF-7, UTF-8 и Unicode

Въпроси и отговори