Импортиране на данни чрез обект ADO

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да работим с ADO в програма на VBA какво трябва да направим ?
Трябва да укажем в менюто Tools/References, че използваме Microsoft ActiveX Data Objects Library.
Нищо. ADO е достъпен по подразбиране във VBA
 
За какво може да се използва ADO във VBA ?
За достъп до всякакъв вид бази данни, вкл. текстови
За достъп само до текстови файлове
За създаване на контроли от тип ActiveX
 
Какви видове кодирания на данни поддържа ADO?
ADO поддържа всички стандартизирани кодирания, някои нестандартни, както и към него могат да бъдат добавени и дефинирани от потребителя кодирания.
Само ASCII, ANSI, UTF-7, UTF-8 и Unicode
 
Какво означава съкращението ADO ?
ActiveX Data Objects
Automatic Database Ordering
Asynchronous Data Objects

Въпроси и отговори