Процедури за потребителската форма (UserForm). Процедури, управляващи събития (Event-Handler Procedures)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Процедурите, управляващи събития (Event Handler Procedures) се записват в:
специална страница (Code) на потребителската форма;
папка Modules;
 
Всеки графичен обект "активира" специфични събития (events):
Вярно;
Не вярно;
 
Всяка потребителска форма има само една процедура Initialize:
Вярно;
Не вярно;
 
Събитието (event) Initialize създава процедура:
Само за потребителската форма;
Само за графичните обекти;
За потребителската форма и графичните обекти;